torsdag 31. januar 2013

Utstillingsoppgave
Forside
      Dette var forsiden vi brukte.


    Oppgave: Lage en utstilling, med temaet var Rap miljøet i USA
    Kriterier: Må ha med dongeriklær i utstillingen... 

    Gruppe: Karina og Anelinn

    Ideskisse, med forklaring og komposisjons prinsipp.

Prosessen


      Papp plater vi tagget ned, for å ha på gulvet i utstillingen.      Vi sprayet først en av bakgrunns platene gradient med forskjellige farger.
      Så valgte vi å gjøre den tøffere, ved å spraye over med masse forskjellige

      farger og svart.
      Vi sprayet over hønsenetting, for å skape en kul effekt...
      Hovedelementene vi brukte var utstillingdukken, og en gammel stol/krakk. 

      
      Komposisjon: Trekantkomposisjon, vertikale og horisontale linjer. 
      Farger: Mye kontraster.
      Teksturer: Mye variasjon i de forskjellige elementene som er brukt.